Geneza postaci wiedźmy

Pomysł
Każde dzieło artystyczne zaczyna się od inspiracji i pomysłu. W przypadku tej ilustracji, zainspirowałam się postacią wiedźmy, symbolizującej tajemniczość i magię. Chciałam przedstawić ją w klasycznym, lecz jednocześnie nowoczesnym ujęciu, z nawiązaniem do mistycznych aspektów jej charakteru.

Szkic
Pierwszym krokiem w realizacji pomysłu był szkic, który pozwolił mi uchwycić ogólny zarys kompozycji i postaci. Na pierwszej grafice widać luźne linie, które mają na celu wytyczenie podstawowych kształtów i proporcji. Szkic ten jest bardzo surowy, ale daje pewne wyobrażenie o pozycji wiedźmy oraz kluczowych elementach, takich jak kryształowa kula, która miała stać się centralnym punktem ilustracji.

Rozbudowanie
Kolejnym etapem było rozbudowanie szkicu. Zaczęłam dodawać szczegóły, korygować proporcje i dopracowywać kształty. Na kolejnych grafikach widać, jak postać nabiera formy – twarz, ręce i włosy stają się bardziej wyraźne. Zaczyna też pojawiać się kontekst otoczenia, który wprowadza dodatkowe elementy narracyjne, takie jak stosy książek czy roślinność w tle.

Finalny obraz
W ostatnim etapie skupiłam się na detalach, kolorach i oświetleniu. Na finalnej grafice widzimy gotową postać wiedźmy, której wygląd jest teraz pełen życia. Kryształowa kula świeci mistycznym światłem, podkreślając magiczny charakter sceny. Wiedźma nosi kapelusz i rękawiczki, co dodaje jej klasycznego wyglądu. Tło jest bogate w detale, co tworzy atmosferę tajemnicy i magii, idealnie pasującą do postaci.

Podsumowanie
Proces tworzenia postaci wiedźmy od pomysłu, poprzez szkic, aż do finalnego obrazu, to fascynująca podróż artystyczna. Każdy etap był dla mnie kluczowy i przyczyniał się do ostatecznego efektu, który jest nie tylko wizualnie atrakcyjny, ale także pełen głębi i znaczenia.